Logo Stroomopwaarts MVS
Zoek

Bijzondere bijstand energiekosten 2023

Heeft u uw jaarafrekening 2023 van uw energieleverancier ontvangen en is deze veel hoger dan het vorige jaar? Vraag dan de bijzondere bijstand energiekosten aan. Aanvragen kan tot en met 31 maart 2024.

Hoe werkt het?

 • We kijken naar uw woonsituatie en met hoeveel mensen u in uw woning woont. Via het Nibud bepalen we de gemiddelde energiekosten voor uw situatie;
 • Heeft u in 2022 energiecompensatie ontvangen? Bijvoorbeeld de energietoeslag van € 1300,- of de tegemoetkoming via uw energieleverancier in november en december 2022. Dan trekken we die af van het bedrag van de bijzondere bijstand;
 • Heeft u een hoger inkomen dan 120% van de bijstandsnorm? En kunt u de bijzondere noodzakelijke kosten niet zelf betalen? Dat kunt u ook een aanvraag indienen. Misschien heeft u dan toch recht op een gedeeltelijke vergoeding van de energiekosten.  Dit hangt af van uw vermogen en uw draagkracht.

Voorwaarden

 • U woont in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam;
 • U betaalt de kosten voor de energie;
 • Uw laatste jaarafrekening energiekosten is veel hoger dan het jaar hiervoor;
 • U heeft minder vermogen dan € 7.605 (voor alleenstaanden) en € 15.210 (voor een alleenstaande ouder, of gehuwden/samenwonenden).

Bewijsstukken

 • Geldig legitimatiebewijs van de aanvrager en de eventuele partner (geen rijbewijs);
 • Het netto inkomen van de maand voorafgaand aan de aanvraagdatum van de aanvrager en de eventuele partner;
 • De bewijzen van het vermogen van de aanvrager en de eventuele partner;
 • De jaarafrekening 2023 op naam van de aanvrager en/of de eventuele partner;
 • De toekenningsbeschikking Energietoeslag (als u energietoeslag ontvangen heeft);
 • De toekenningsbeschikking Tijdelijk Noodfonds Energie (als u die ontvangen heeft).

Aanvragen bijzondere bijstand energiekosten 2023