Wet- en regelgeving

Wilt u een regeling vinden die Stroomopwaarts uitvoert? Stroomopwaarts voert namens de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam regelingen uit.

Dit betreft de regelingen:

  • Participatiewet
  • Schuldhulpverlening
  • IOAZ
  • IOAW

Het beleid dat de drie gemeenten hebben vastgesteld kunt u vinden via:

In de regelingenbestanden zijn alle algemeen verbindende voorschriften opgenomen en van de door de drie gemeenten (college, burgemeester en raad) vastgestelde beleidsregels en nadere regels.

Uitgelicht