Organisatie

De sociale diensten van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en de sociale werkvoorzieningen Dukdalf, TBV en BGS vormen vanaf 1 juli 2015 Stroomopwaarts MVS. We zijn een regionaal participatiebedrijf en helpen mensen op weg naar werk. Onze 1400 medewerkers staan klaar voor alle werkzoekenden en werkgevers in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Ondernemers kunnen bij ons terecht om handen en voeten te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. En om eenvoudig werk uit te laten voeren door mensen met een beperking, zodat ook zij volop kunnen meedoen aan de samenleving. We stimuleren werkgevers zelf ook mensen aan te nemen die een arbeidsbeperking hebben of die al wat langer niet hebben gewerkt. En inwoners die dat écht nodig hebben, geven we een extra steuntje in de rug.

Organisatorisch bestaat Stroomopwaarts MVS uit een directie, een Unit Bedrijfsvoering, een Unit Instroom, een Unit Ontwikkeling en Uitstroom, een Unit Beleid en een Unit Werkleerbedrijf.

 • Klachten

  Wanneer u niet tevreden bent over de dienstverlening of bejegening van een medewerker, kunt u een klacht bij Stroomopwaarts indienen. Stroomopwaarts reageert binnen 6 weken op uw klacht.

  Meer informatie

 • Bezwaarschrift tegen bestuurlijke besluiten

  Stroomopwaarts neemt beslissingen namens de colleges van burgemeester en wethouders (B&W) van de drie gemeenten: Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Wie het niet eens is met een beslissing kan een bezwaarschrift indienen. De zaak wordt dan opnieuw bekeken en Stroomopwaarts neemt namens het college een besluit op het bezwaarschrift.

  Meer informatie

 • Beleidsstukken

  Op deze pagina vindt u onze jaarstukken en begrotingen.

  Meer informatie

Uitgelicht