Top! Wij spreken dezelfde taal

Taal is een heel belangrijk middel om mee te doen in onze samenleving. Meedoen, dat is wat Stroomopwaarts MVS belangrijk vindt en waar wij mensen in ondersteunen. Maandag 2 juli 2018 hebben we, samen met Stichting Lezen & Schrijven en de Bibliotheken Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, het samenwerkingsverband “Top wij spreken dezelfde taal” ondertekend.

Maassluis, Schiedam en Vlaardingen hebben hiermee een uniek project in handen waar van Den Haag tot aan Groningen belangstelling voor is. Zo worden in het project werknemers van Stroomopwaarts gekoppeld aan vluchtelingen. Zij aan zij werken ze in de fabriek en al doende leert de vluchteling de Nederlandse taal. Je ziet vriendschappen ontstaan, werknemers zelfverzekerder worden, je hoort mensen met sprongen vooruit gaan en vooroordelen over elkaar worden getackeld.

Daarnaast doet elke uitkeringsgerechtigde een taaltoets. Mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken, gaan in eerste instantie naar een taalklas in de Bibliotheek. Hier kijken een docent, de consulent van Stroomopwaarts en het Taalhuis naar een passend traject voor de cursist.

De vijf organisaties zijn trots op het al bereikte resultaat en willen graag verder in 2019. In de samenwerkingsovereenkomst zijn de plannen voor de toekomst vastgelegd. Meer weten? Vanaf zaterdag 7 juli 2018 staat er een filmpje op RITV (Regionale internet televisie).

Ondertekening overeenkomst Top wij spreken dezelfde taal

Op de foto van links naar rechts: Wouter van Heiningen (Bibliotheek Maassluis)  Ester van der Wiel (Stichting Lezen & Schrijven), Desiree Curfs (Stroomopwaarts) en Theo Schilthuizen (Bibliotheek Schiedam).

Uitgelicht