Nationale Ombudsman bezoekt Stroomopwaarts

De Nationale ombudsman lanceerde op vrijdag 18 januari 2019 de landelijke campagne Meldpunt klachten voor beschut werken.

Ons Werkleerbedrijf in Vlaardingen is gevraagd de officiële opening te organiseren. Dit onderwerp gaat ons ook aan het hart en daarom was de Nationale Ombudsman van harte welkom.  Dit bezoek was een mooie aanleiding om een rondleiding te geven door één van onze Werkleerbedrijven.

Het meldpunt is er voor medewerkers in het beschut werk die een signaal willen afgeven over de manier waarop gemeenten of sociaal werkvoorzieningsbedrijven omgaan met situaties waar zij in de praktijk tegen aanlopen.

In deze animatie wordt uitgelegd hoe signaal kan worden gedeeld.

 

De Nationale Ombudsman

De Nationale ombudsman helpt burgers op weg die een probleem hebben met  de overheid. Hoe groot of hoe klein dan ook. Zij laten overheidsinstanties weten hoe zij hun dienstverlening kunnen verbeteren.

De Nationale ombudsman is een voorziening ‘in de tweede lijn’. Dat betekent dat u met een klacht eerst gebruik moet maken van de klachtregeling bij de overheidsinstantie zelf. Zij vinden het namelijk belangrijk dat de instantie eerst de kans krijgt de klacht naar uw tevredenheid op te lossen. Pas als u er samen met de overheidsinstantie niet uitkomt, kan de Nationale ombudsman uw klacht behandelen.

 

foto ombudsman met desiree curfs en wethouders  foto reinier van zutphen bij grafimedia

Uitgelicht