Nieuws

 • Open Leerwerkcentrum Maassluis geopend tijdens ondernemersbijeenkomst Stroomopwaarts MVS

  Dinsdag 5 april heeft wethouder David van der Houwen het Open Leerwerkcentrum (OLWC) aan de Industrieweg 106 (ingang Mozartlaan) te Maassluis officieel geopend. Het OLWC is een voorziening van het regionaal participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS waar werkzoekenden zich digitaal kunnen ontwikkelen om meer kans te maken op een baan en om beter voorbereid te zijn op scholing. De wethouder opende het OLWC tijdens een ondernemersbijeenkomst en benadrukte het belang voor de stad en voor de ondernemers in de Waterwegregio, namelijk “zoveel mogelijk mensen aan het werk helpen”.

  Meer informatie

 • 53 medewerkers in vaste dienst bij werkleerbedrijven Stroomopwaarts MVS

  53 vast contract 340 Maandag 18 april ontvingen 53 medewerkers een vast contract bij het Werkleerbedrijf van Stroomopwaarts MVS uit handen van de wethouders Werk en Inkomen en Sociale Zaken van de drie Waterweg gemeenten, David van der Houwen voor Maassluis, Cees Oosterom voor Vlaardingen en Mario Stam voor Schiedam.

  Meer informatie

 • Jetta Klijnsma start landelijk programma in onze regio

  klijnsma_web Aanpak armoede en schulden hoog op de politieke agenda. Op 22 februari 2017 startte Jetta Klijnsma, staatsecretaris van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), in Schiedam officieel het Ondersteuningsprogramma Schuldhulp.

  Meer informatie

 • Samenwerking Stroomopwaarts MVS met Fitline Healthclubs

  Op dinsdag 1 maart ondertekenen Desiree Curfs, directeur van Stroomopwaarts MVS en Cees van Toor, directeur van Fitline Healthclubs de overeenkomst “Fit Naar Werk”. De komende maanden gaan 52 werkzoekenden sporten om weer helemaal fit te worden voor een baan. Zij worden daarbij getraind en gecoacht door niemand minder dan John de Wolf, voormalig profvoetballer en international. Hij is een geboren en getogen Schiedammer en staat te popelen om mensen te ondersteunen in een fit en gezond leven waardoor ze weer actief aan het werk kunnen.

  Meer informatie

 • Werkconferentie ‘Nieuwlanders aan het werk’

  werkconferentie Op een schitterende locatie van Goflex, een opleidingsbedrijf in de techniek, vond donderdag 26 mei een inspirerende werkconferentie plaats waarbij een gemêleerd gezelschap zich boog over de vraag ‘Hoe zorgen we dat meer Nieuwlanders bij Schiedamse bedrijven aan het werk gaan?

  Meer informatie

 • Eén social returnbeleid voor 20 gemeenten

  social return HP Op 20 juni trappen 20 wethouders uit de arbeidsmarktregio Rijnmond* een bijzondere samenwerking af: één gezamenlijk beleid op het gebied van social return.
  Dat is goed nieuws voor bedrijven die zaken doen met meerdere gemeenten.

  Meer informatie

 • Samenwerking met Irado

  SOW_irado_HP Stroomopwaarts MVS en Irado slaan de handen ineen om langdurig werkzoekenden uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam een kans te bieden op regulier werk door het aanbieden van een leerwerktraject. Op 7 juli 2016 ondertekenden beide partijen een overeenkomst om per jaar 50 leerwerktrajecten met uitzicht op werk te bieden. Wethouders Stam en Van Steenderen van Schiedam waren hierbij aanwezig.

  Meer informatie

 • Voscon wint MVO-trofee 2018

  Nieuwsoverzicht_lanceringSEN Constructie- en servicebedrijf Voscon is op 10 oktober 2018 uitgeroepen tot de winnaar van de MVO-trofee 2018. Juryvoorzitter Edo Haan reikte de prijs uit tijdens de lancering van het Sociaal Economisch Netwerk in de regio Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Ruim 110 kopstukken uit het bedrijfsleven, de overheid, het onderwijs en maatschappelijk veld stemden in restaurant de Ridderhof in Maassluis op hun favoriete kandidaat.

  Meer informatie

 • Meer kinderen uit gezinnen met laag inkomen kunnen sporten

  bewegen Vlaardingen heeft de inkomensgrens voor de regelingen maatschappelijke participatie kinderen en collectieve aanvullende ziektekostenverzekering verhoogd van 110% naar 120% van de bijstandsnorm. Hiermee stimuleert de gemeente dat meer kinderen de kans krijgen om te sporten of deel te nemen aan culturele- en onderwijsactiviteiten.

  Meer informatie

 • ‘Fit naar Werk’ wordt voortgezet

  fitline Woensdag 21 september 2016 ondertekenden Desiree Curfs, directeur Stroomopwaarts MVS, Cees van Toor, directeur Fitline Healthclubs en John de Wolf een nieuwe overeenkomst “Fit naar Werk’. Meerdere deelnemers van de trainingen in het voorjaar hebben nu een baan. Dit resultaat geeft vertrouwen in een verdere samenwerking.

  Meer informatie

 • Officiële erkenning door PSO-keurmerk

  Stroomopwaarts_nieuws_uitreiking pso certificaat Stroomopwaarts is op 30 oktober 2018 officieel erkend door PSO-Nederland als koploper in het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het participatiebedrijf van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam behaalde de hoogste score op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Daarmee wil het graag andere bedrijven stimuleren.

  Meer informatie

 • Samenwerking met Waterpoort Vlaardingen

  waterpoort Stroomopwaarts helpt Waterpoort Vlaardingen met de restauratie van het historisch vrachtschip ‘Theodora’, het drijvend bezoekerscentrum voor de Broekpolder en Midden-­Delfland. Desirée
  Curfs, directeur van Stroomopwaarts, en Olaf Hanno, bestuurslid van de St. Waterpoort Vlaardingen, gaven het startschot voor de samenwerking.

  Meer informatie

 • Stroomopwaarts - Zet in op taal!

  taalmaatjes en roept werkgevers op dat ook te doen.

  Meer dan 16.000 werknemers in onze regio hebben moeite met lezen, schrijven en communiceren in het Nederlands. Een betere taalvaardigheid leidt tot minder fouten tijdens het werk, minder stress en een lager ziekteverzuim onder werknemers.

  Meer informatie

 • DeBroekriem van start in Vlaardingen

  DeBroekriem SOW Stichting DeBroekriem gaat werkzoekenden nu ook in Vlaardingen ondersteunen. Dankzij een samenwerking die is aangegaan met het regionaal participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS, organiseert DeBroekriem inspirerende workshops voor en door werkzoekenden. Wethouder Hoekstra geeft het startschot voor de eerste Vlaardingse workshop op 3 februari a.s. in het Delta Hotel Vlaardingen.

  Meer informatie

 • Sociaal OndernemersLab; innovatieve samenwerking Inspirational Sales en Stroomopwaarts

  samenwerking Op vrijdag 17 februari tekenden Desiree Curfs van Stroomopwaarts en Edward Haak van Inspirational Sales voor een innovatieve samenwerking in het Sociaal OndernemersLab.

  Meer informatie

 • Van School naar Werk; jongeren niet onnodig op de bank

  Woensdag 22 februari bracht Staatssecretaris Jetta Klijnsma een bezoek aan het ProNovaCollege in Schiedam, Zij heeft hier met een aantal scholen, de gemeenten Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Stroomopwaarts, een werkgeversvertegenwoordiging en het UWV gesproken over hoe kwetsbare jongeren van school naar werk begeleid kunnen worden.

  Meer informatie

 • Rondetafelgesprekken; samen mogelijkheden per branche verkennen

  rondetafel Stroomopwaarts wil de contacten met ondernemers versterken en nieuwe samenwerkingen aangaan. In zogenoemde rondetafelgesprekken worden de mogelijkheden samen verkend.

  Meer informatie

 • Participatiecertificaat; samen een concrete plaatsing realiseren

  participatie Ieder bedrijf of organisatie kan een bijdrage leveren aan arbeidsparticipatie van inwoners met een arbeidsbeperking; door het bieden van een werkplek, diensten in te huren via Stroomopwaarts of werk uit te besteden aan het Werkleerbedrijf Stroomopwaarts.

  Meer informatie

 • Meer arbeidsplekken. Meer slimme financiering ervan

  Wethouders, Kamerleden en werkgeversorganisaties ondersteunen de decentrale uitgifte van Participatie Certificaat via gemeenten voor extra werkgelegenheid en sociale cohesie in de regio.
  Namens de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (185.000 inwoners) start het participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS met het uitgeven en inzetten van het Participatie Certificaat. En is daarmee het eerste participatiebedrijf in Nederland dat via decentrale uitgifte van Participatie Certificaten haar inspanningen op het gebied van arbeidsparticipatie een nieuwe impuls geeft.

  Meer informatie

 • Rectificatie berichtgeving Super van Lopik Vlaardingen - Stroomopwaarts verstrekt geen gegevens van cliënten!

  In verschillende media staat het bericht dat in Vlaardingen Super Van Lopik opent; een zogenoemde sociale supermarkt voor mensen met een minimuminkomen. In deze berichten wordt onterecht genoemd dat klanten worden aangemeld via Stroomopwaarts. Dit klopt niet! In verband met de privacy verstrekt Stroomopwaarts geen contact gegevens van cliënten aan derden.

  Meer informatie

 • Bewust omgaan met geld kun je leren!

  Veel interesse vanuit onderwijs voor workshops Stroomopwaarts
  Financiële problemen in de toekomst voorkomen door jongen voor te lichten en vaardigheden aan te leren. Dat is één van de activiteiten van het Team Schuldhulpverlening van Stroomopwaarts. En de praktijk wijst uit daar dat grote behoefte aan is. Naar aanleiding van het landelijke project Week van het Geld staan bij onze preventiemedewerkers voor de komende twee weken al twaalf workshops gepland voor klassen in het voorgezet onderwijs en MBO in onze regio!

  Meer informatie

 • Onderwijs zeer geïnteresseerd in gastlessen Stroomopwaarts om schulden bij jeugd te voorkomen

  Financiële problemen in de toekomst voorkomen door jongeren voor te lichten en vaardigheden aan te leren. Dat is één van de activiteiten van het Team Schuldhulpverlening van Stroomopwaarts MVS. En de praktijk wijst uit dat hier grote behoefte aan is, met name bij de onderwijsinstellingen in Maassluis, Schiedam en Vlaardingen. Zo staan er bij de preventiemedewerkers van het Team Schuldhulpverlening voor de komende twee weken al twaalf workshops gepland binnen het voorgezet onderwijs en mbo.

  Meer informatie

 • Stroomopwaarts en Maasdelta stellen Laatste Kans Project Maassluis vast

  Op maandag 3 april 2017 hebben vestigingsmanager Frank van der Plas van Maasdelta Maassluis en directeur Desiree Curfs van Stroomopwaarts MVS hun handtekening gezet onder het convenant ‘Laatste Kans Project Maassluis fase 1 en fase 2’. Met de afspraken in het convenant willen zij voorkomen dat huurders die onverhoopt hun betalingsverplichting niet nakomen, uiteindelijk hun woning moeten verlaten.

  Meer informatie

 • Vaar je eigen koers, samen met Stroomopwaarts. Dat werkt!

  Het Loggersfestival in Vlaardingen. Twee dagen lang feest op vrijdag 23 en zaterdag 24 juni. Stroomopwaarts wenst alle festivalbezoekers, inwoners en ondernemers een verbindend, inspirerend en spetterend festival toe.

  Meer informatie

 • Sociaal OndernemersLab Stroomopwaarts. Voor mensen met een missie.

  Ondernemerslab_webHP Een groeiend aantal jonge bedrijven wil graag sociaal ondernemen. Maar met name bij startups ontbreekt het in de beginperiode vaak aan de juiste middelen en voorzieningen om hier gericht mee aan de slag te gaan. Om die reden heeft Stroomopwaarts onlangs het Sociaal OndernemersLab ontwikkeld.

  Meer informatie

 • Een nieuw seizoen: heeft u Jeugdsportfonds of Jeugdcultuurfonds nodig?

  De scholen zijn weer begonnen! Ook de eerste trainingen voor voetbal, hockey of judo, en de lessen voor muziek, toneel of dansen starten weer. Maar wat nu als een kind wil deelnemen aan sport of cultuur en dat thuis financieel niet mogelijk is? Het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds maken dat wél mogelijk. Deze fondsen betalen (een groot deel van) de kosten voor een sportclub, zwemles of muziekles voor gezinnen met een laag inkomen. Ook overige benodigdheden, zoals een muziekinstrument of sportschoenen worden vergoed.

  Meer informatie

 • Werkleerbedrijf Stroomopwaarts vanaf 1 september van start met afdeling Digitalisering

  Het Werkleerbedrijf van Stroomopwaarts MVS breidt de dienstverlening met ingang van 1 september a.s. uit met een nieuwe afdeling die gespecialiseerd is met het digitaliseren van bestanden. Deze nieuwe afdeling kan met name veel betekenen voor overheidsinstanties, verzekeraars, notarissen, advocaten, ziekenhuizen, zorginstellingen en grote bedrijven. In de beginperiode zullen er naar verwachting zo’n vijf tot tien mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag gaan bij de afdeling Digitalisering.

  Meer informatie

 • Stroomopwaarts leert jongeren bewust met geld omgaan

  bewust met geld Bewustwording. Daar draait het om bij de workshops die Stroomopwaarts MVS organiseert voor jongeren. In het nieuwe schooljaar biedt Stroomopwaarts de onderwijsinstellingen verschillende workshops aan.

  Meer informatie

 • Staatsbosbeheer en Stroomopwaarts gestart met Groei in Groen

  Ondertekening Staatsbosbeheer 260917 Het startsein is gegeven voor een samenwerking met winst voor zowel natuur als mensen. Na een voorbereiding bij het Werkleerbedrijf van Stroomopwaarts gaan 5 werkzoekenden voor Staatsbosbeheer in de praktijk aan de slag om hun vaardigheden verder te ontwikkelen.

  Meer informatie

 • Arbeidsmarktregio Rijnmond ontvangt ESF-subsidie voor re-integratie

  De minister van SZW heeft ruim 12 miljoen euro aan ESF-subsidie vanuit het Europees Sociaal Fonds toegezegd aan arbeidsmarktregio Rijnmond voor de periode eind 2014 t/m 2016. De ESF-subsidie is door de Rijnmond gemeenten gebruikt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (dichter) naar werk te begeleiden d.m.v. re-integratiedienstverlening. De ESF-gerechtigde deelnemers waarvoor de subsidie is ingezet zijn o.a. jongeren, 50-plussers, nuo-ers, vreemdelingen, arbeidsbelemmerden en inwoners die al langer dan 6 maanden een uitkering ontvangen.

  Meer informatie

 • Stroomopwaarts MVS en DesignStar verlengen samenwerking

  designstar Stroomopwaarts, het regionale participatiebedrijf van de gemeente Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, en Designstar, ontwikkelaar van verkoopconcepten voor de groensector, blijven ook in de toekomst nauw samenwerken.

  Meer informatie

 • Succesvolle samenwerking Stroomopwaarts, BOB Autowas en In2Work

  Zes werkzoekenden aan de slag in de autowasbranche na intensief opleidingstraject

  Vrijdag 24 november a.s. om 14.00 uur krijgen zes cliënten van Stroomopwaarts, het regionale participatiebedrijf van de gemeente Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, een arbeidscontract van een half jaar aangeboden bij één van de filialen bij BOB Autowas in Schiedam. Hier hebben zij gedurende een periode van 10 weken een intensief leerwerktraject tot wasstraatmedewerker gevolgd. Tijdens de officiële afsluiting van het traject komende vrijdag krijgen de kandidaten van Stroomopwaarts ook een certificaat uitgereikt dat aantoont dat zij hun opleiding aan de BOB Academy succesvol hebben afgerond.

  Meer informatie

 • Succesvolle samenwerking Stroomopwaarts, BOB Autowas en In2Work

  bob_HP Vrijdag 24 november jl. hebben zes cliënten van Stroomopwaarts een arbeidscontract van een half jaar aangeboden gekregen bij één van de filialen van BOB Autowas in Schiedam.

  Meer informatie

 • SOW-route boekt succes: een beter perspectief voor kwetsbare jongeren

  SOW-route overzicht Meer dan 20 jongeren in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis zijn in de voorgaande jaren intensief begeleid met de Stroomopwaartsroute (SOW). De pilot bleek succesvol en daarom heeft Stroomopwaarts besloten om het project in 2018 een vervolg te geven.

  Meer informatie

 • #Kanduswel: nieuw jaar, nieuwe verhalen

  Elvis en Peter - overzicht Sinds het aanbreken van het nieuwe jaar verschijnt er elke week weer een nieuw verhaal op Kanduswel.nl. Deze week staat Elvis Tavaris in de schijnwerpers. Via John de Wolf kwam hij in contact met Bud Holland, waar hij inmiddels in vaste dienst is getreden. En daar doen we het voor!

  Meer informatie

 • Alle kinderen doen mee!

  Alle kinderen doen mee - voetbal Zwemmen, voetballen, je verjaardag vieren, fietsen of op muziekles; voor de meeste kinderen zijn dit alledaagse activiteiten. Er zijn kinderen die vanwege het lage inkomen van hun ouders, niet mee kunnen doen aan activiteiten die voor andere kinderen vanzelfsprekend zijn. Om deze kinderen dezelfde kansen te geven als ieder ander, is er een vernieuwd en uitgebreid kindpakket.

  Meer informatie

 • Jongerenraad Stroomopwaarts van start

  Jongerenraad - nieuws “Twitter? Dat gebruiken wij niet!” Maar hoe en waar bereik je jongeren dan wel? Dat vraagt Stroomopwaarts de jongeren gewoon zelf, en wel met een eigen Jongerenraad. Donderdag werd deze raad officieel geïnstalleerd.

  Meer informatie

 • Samen voor een schone en groene woonwijk

  dummy---holy Maaien, snoeien, schoonmaken, de komende jaren verzorgen Stroomopwaarts en aannemer Verkuil & Moree B.V. de openbare ruimte in de wijk Holy in Vlaardingen. Samen gaan zij het onderhoud van de wijk op een nieuwe manier aanpakken, namelijk volgens het principe van beeldbestek.

  Meer informatie

 • dummy - KCC

  dummy - KCC

  Meer informatie

 • Sociale werkbedrijven ondertekenen intentieverklaring voor voldoende passend werk

  dummy - ondertekening De zes sociale werkbedrijven uit de arbeidsmarktregio Rijnmond ondertekenden op 9 maart een intentieverklaring om samen zorg te dragen voor voldoende passend werk tegen een eerlijke prijs.

  Meer informatie

 • Top! Wij spreken dezelfde taal

  dummy foto carroussel SOW - overeenkomst Taal is een heel belangrijk middel om mee te doen in onze samenleving. Meedoen, dat is wat Stroomopwaarts MVS belangrijk vindt en waar wij mensen in ondersteunen. Maandag 2 juli 2018 hebben we, samen met Stichting Lezen & Schrijven en de Bibliotheken Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, het samenwerkingsverband “Top wij spreken dezelfde taal” ondertekend.

  Meer informatie

 • Stroomopwaarts Jongerenraad presenteert eindadvies

  dummy foto carroussel SOW - JR Maandag 9 juli kwam de Stroomopwaarts Jongerenraad bij elkaar om hun eindadvies over het bereiken van jongeren, schuldhulpverlening, Startpunt GO! en inclusiviteit in de samenleving te presenteren aan medewerkers van Stroomopwaarts.

  Meer informatie

 • Bereken gemakkelijk waar u recht op heeft!

  dummy foto carroussel SOW - bereken uw recht Inwoners van Vlaardingen, Maassluis en Schiedam die moeite hebben financieel rond te komen, berekenen vanaf 1 oktober 2018 gemakkelijk voor welke regelingen zij in aanmerking kunnen komen. Op de website van Stroomopwaarts staat vanaf die datum het programma Bereken uw recht.

  Meer informatie

 • Wanneer wordt mijn uitkering uitbetaald?

  Betaaldata uitkering Bekijk het hier

  Meer informatie

 • Desiree Curfs feliciteert Overheidsmanager van het Jaar 2018

  Desiree overheidsmanager nieuws website Directeur Desiree Curfs van Stroomopwaarts feliciteert Emine Özyenici, directeur Informatievoorziening en Inkoop bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, met de benoeming tot Overheidsmanager van het Jaar 2018.

  Meer informatie

 • Nationale Ombudsman bezoekt Stroomopwaarts

  Nieuws_ombudsman_meldpunt_klachten_beschut werk De Nationale ombudsman lanceerde op vrijdag 18 januari 2019 de landelijke campagne Meldpunt klachten voor beschut werken.

  Meer informatie

 • 250 mensen aan het werk door samenwerking Randstad en Stroomopwaarts

  Nieuws_ondertekening samenwerking Randstad en Stroomopwaarts Dichterbij werk staan en sneller en meer kandidaten bemiddelen naar werk. Dat is het doel van de hernieuwde samenwerking tussen Randstad en Stroomopwaarts. Hiervoor tekenden zij op vrijdag 25 januari jl. een overeenkomst in het Werkleerbedrijf in Vlaardingen.

  Meer informatie

 • Digitaal aanvragen uitkering Stroomopwaarts

  Nieuws_Digitaal aanvragen van een uitkering Een bijstandsuitkering aanvragen via Stroomopwaarts, kan nu digitaal met gebruik van DigiD. Dit heeft verschillende voordelen. De aanvraag kan via een computer, smartphone of tablet 24 uur per dag worden ingediend.

  Meer informatie

 • Gratis hulp bij belastingaangifte

  Afbeelding_hulp_belastingaangifte In Maassluis, Vlaardingen en Schiedam kunnen inwoners gratis hulp krijgen bij het invullen van hun aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2018. Deze invulhulp is voor inwoners met een jaarinkomen tot een bepaalde grens en welke geen inkomsten hebben in box 3 (spaargeld boven de vermogensvrijstelling of beleggingen).

  Meer informatie

 • Geef uw mening via het digitale klantenpanel!

  Nieuws_geef uw mening Meld u aan voor het klantenpanel en en help ons om onze dienstverlening te verbeteren.

  Meer informatie

 • Ruim 20 mensen gestart in nieuwe kringloopwinkel Maassluis

  Nieuws_Desiree Curfs_Sjoerd Kuipers_Openen_Kringloopwinkel_Maassluis Desiree Curfs (directeur Stroomopwaarts) en Sjoerd Kuiper (Wethouder gemeente Maassluis) hebben de nieuwe kringloopwinkel van Rataplan in Maassluis geopend. De nieuwe winkel biedt meerdere banen voor mensen met een arbeidsbeperking of bijstandsuitkering.

  Meer informatie

 • Project IPTA voor jongeren nu in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

  Nieuws_algemeen Project IPTA voor jongeren in de gemeente Schiedam en Maassluis wordt verlengd en uitgebreid. Ook de gemeente Vlaardingen sluit zich aan. Schiedam en Maassluis startte de pilot op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid met behulp van de methode Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid (IPTA).

  Meer informatie

 • Jubileum schoonmaak gemeentehuis Maassluis

  Nieuws_schoonmaakteam_Maassluis Al 10 jaar lang verzorgen de medewerkers van Stroomopwaarts de schoonmaak van het stadhuis in Maassluis. Een mijlpaal die wij op 5 april vierden, met onder meer burgemeester Edo Haan en wethouder Sjoerd Kuiper van Maassluis en directeur Desiree Curfs van Stroomopwaarts.

  Meer informatie

 • Stroomopwaarts verzorgt groenonderhoud bedrijfspand Fontijne

  Nieuws_Fontijne_Samenwerking Maaien, knippen, snoeien, bemesten van de plantvakken en onderhouden van het gazon. De medewerkers Groen van Stroomopwaarts gaan er tegenaan! Zij verzorgen het groenonderhoud rondom het bedrijfspand aan de Industrieweg 20 en 21 in Vlaardingen.

  Meer informatie

 • Inclusief ondernemerschap leidt tot betere resultaten

  Nieuws_SEN Lef loont “Lef loont”, zei Aart van der Gaag, commissaris 100.000 banen, tijdens de tweede bijeenkomst van het Sociaal Economisch netwerk MVS. “Inclusief ondernemerschap leidt uiteindelijk tot betere resultaten.” Op 18 april 2019 kwamen zo’n negentig kopstukken uit het bedrijfsleven, de overheid, het onderwijs en maatschappelijk veld samen in de Kroepoekfabriek in Vlaardingen.

  Meer informatie

 • Stroomopwaarts en Sococo gaan voor echt werk en eerlijke koffie

  Nieuws_ondertekening Sococo Wat drie jaar geleden voor Perry van Gils begon als een droom, wordt nu werkelijkheid. Dinsdag 14 mei 2019 hebben Stroomopwaarts en The Social Coffee Collective (Sococo) een samenwerkingsovereenkomst getekend. Op het toekomstige Werkplein van Stroomopwaarts komt een baristabar waar wij naast het schenken van ‘eerlijke koffie’ ook een Werkleertraject starten.

  Meer informatie

 • Meer inwoners financieel zelfredzaam maken

  Nieuws_Stroomopwaarts_ondertekening covenant bewindvoerders Elkaar versterken en meer inwoners financieel zelfredzaam maken. Met dat doel tekenden participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS en twaalf bewindvoerders op 20 mei 2019 een convenant. De samenwerking is een antwoord op het toenemende aantal mensen met schulden en het steeds groter wordende beroep op bewindvoering.

  Meer informatie

Uitgelicht