Social Return on Investment (SROI)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt door de overheid op diverse manieren gestimuleerd. Gemeenten doen dit, onder andere, door het hanteren van Social Return on Investment (SROI) contractvoorwaarden bij het inkopen of aanbesteden van opdrachten. Namens de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam ondersteunt en faciliteert het WerkgeversServicepunt Stroomopwaarts MVS (WSP Stroomopwaarts) u bij een goede invulling van deze verplichting.

In samenspraak met het WSP Stroomopwaarts stelt u een plan van aanpak op over de manier waarop u de verplichting invult. Door Social Return on Investment werkt u als ondernemer samen met de gemeente om bijvoorbeeld werkzoekenden en leerlingen aan een baan of stageplek te helpen.

Meer weten?

Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met het WerkgeversServicePunt Stroomopwaarts MVS, telefoonnummer (010) 246 5500  of via het contactformulier

Uitgelicht