Sociale lening aanvragen

Via Stroomopwaarts is het mogelijk om een sociale lening aan te vragen bij de Kredietbank Rotterdam. Een sociale lening is een klein krediet tegen een lager rentetarief voor mensen die daarvoor nergens anders terecht kunnen. Let op! Geld lenen kost geld.

Hoe werkt het?

U kunt een sociale lening aanvragen als u kosten moet maken voor noodzakelijke huishoudelijke apparatuur (bijvoorbeeld een wasmachine of koelkast), meubelen (bijvoorbeeld een bankstel of bed) en woninginrichting (bijvoorbeeld gordijnen of vloerbedekking) en u nergens anders terecht kunt. Of u heeft een openstaande rekening die u niet in 1 keer kunt betalen, zoals de jaarafrekening energie.

Wat kunt u maximaal lenen?

 • alleenstaande                           € 1.650,- 
 • alleenstaande ouder                 € 2.100,-
 • gehuwd/samenwonend             € 2.400,-

Het uiteindelijk te lenen bedrag en de looptijd van de lening hangt af van uw persoonlijke en financiële omstandigheden en wordt door de Kredietbank Rotterdam bepaald.

Wat zijn de voorwaarden?

 • U woont in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam;
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd;
 • U bent 18 jaar of ouder;
 • U heeft een inkomen uit werk of een uitkering (geen studiefinanciering);
 • Uw inkomen is niet hoger dan 130% (zie tabel hieronder) van de van toepassing zijn de bijstandsnorm;
 • De rente is op dit moment 3% op jaarbasis;
 • De lening moet u binnen maximaal 36 maanden terugbetaald hebben.
  21-65 jaar (excl. vakantietoeslag) 130% Pensioengerechtigde leeftijd (excl. vakantietoeslag)
Alleenstaand: € 1.266,55 € 1384,97
Alleenstaande ouder € 1.266,55 € 1384,97
Gehuwden € 1809,37 € 1893,48

Het inkomen van uw partner telt ook mee. Toeslagen, zoals de huurtoeslag en de zorgtoeslag, tellen niet mee. 

Wanneer komt u niet in aanmerking?

 • U bent in het bezit van een auto die niet noodzakelijk is (u heeft hiervoor geen medische verklaring of u heeft deze niet nodig voor het verwerven van inkomen);
 • U heeft eerder een krediet gekregen van de Kredietbank en de restschuld hierop is hoger dan € 100,00;
 • U heeft een eventuele echtscheiding (nog) niet wettig geregeld;
 • U heeft problematische schulden (het totaal van de schulden is hoger dan het bedrag dat men maximaal kan lenen);
 • U heeft een lopend traject bij Schuldhulpverlening;
 • U heeft andere financiële verplichtingen (zoals de aflossing van andere leningen).Let op: Het is wel mogelijk dat er een kleine schuld wordt overgesloten.

Meennemen

 • Een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs);
 • Een recente  inkomens– of uitkeringsspecificatie;
 • Bankafschriften van de laatste 3 maanden van al uw rekeningnummers.

Waar kunt u terecht? 

U kunt een sociale lening aanvragen via de Formulierenbrigade. Zij bekijken samen met u of u in aanmerking komt voor een aanvraag en helpen u bij het invullen en opsturen van deze aanvraag naar de Kredietbank Rotterdam. Kijk bij de formulierenbrigade voor de openingstijden en de contactgegevens. De Kredietbank Rotterdam beoordeelt uw aanvraag inhoudelijk.

 

 

Uitgelicht