Individuele inkomenstoeslag Vlaardingen

Als u geen zicht hebt op inkomensverbetering, kunt u mogelijk de individuele inkomenstoeslag ontvangen. Dit steuntje in de rug is een vast bedrag dat de gemeente één keer per jaar overmaakt; u kunt zelf bepalen waar u het geld voor gebruikt.

Direct regelen 

Hoe werkt het?

Wat zijn de voorwaarden?

 • U hebt de afgelopen 36 maanden (3 jaar) een inkomen van maximaal 110% van de bijstandsnorm en dat stijgt niet meer in het komende jaar. U kunt dit aantonen met bewijsstukken van jaaropgaven, eventueel aangevuld met maandelijkse inkomensspecificaties.
 • U werkt parttime en kunt niet meer uren werken vanwege ziekte of handicap.
 • U hebt - of uw partner heeft - een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajonguitkering met een arbeidsongeschiktheidspercentage van 100%. En u hebt geen ander inkomen uit arbeid of bijstandsuitkering (chronisch zieken en gehandicapten die geen arbeidsverplichting hebben).
 • U hebt een bijstandsuitkering en er wordt niet verwacht dat u binnen een jaar een baan vindt.
 • De hoogte van de individuele inkomenstoeslag is afhankelijk van de samenstelling van uw gezin. De toeslag bestaat uit een standaardtoeslag en een kindertoeslag.
  • Standaardtoeslag
   • Alleenstaande (ouder): €209,-
   • Gehuwden/samenwonenden: €366,-
  • Kindertoeslag
   • Kind(eren) 0 tot 12 jaar: €108,-
   • Kind(eren) 12 tot 18 jaar: €214,-
 • Als u kinderen hebt, krijgt u één van de twee kindertoeslagen. De hoogte hangt af van de leeftijd van het oudste kind.

Aanvragen

 • Download het aanvraagformulier, vul het in en zet uw handtekening.
 • U kunt het formulier met bewijsstukken opsturen naar:
  Stroomopwaarts MVS, Postbus 205, 3140 AE Maassluis.
 • U kunt de aanvraag afgeven bij Stroomopwaarts:

Waar kunt u terecht?

Deze regeling kunt u aanvragen bij Stroomopwaarts. Neem voor meer informatie of vragen contact op met Stroomopwaarts via telefoonnummer 010 - 246 5555.

Hoe lang duurt het?

Stroomopwaarts verwerkt uw aanvraag binnen 8 weken.

Formulierenbrigade

Wilt u hulp bij het invullen van dit formulier? Kijk wanneer u langs kunt komen tijdens de spreekuren van de formulierenbrigade in uw gemeente.

Uitgelicht