Individuele Studietoelage Participatiewet

De individuele studietoeslag is bedoeld als financiële steun voor studenten met een beperking om een studie te kunnen volgen. Als u wel zou kunnen werken, maar vanwege uw beperking niet in staat bent om het minimumloon te verdienen, dan heeft u mogelijk recht op de individuele studietoeslag.

Direct regelen

Hoe werkt het?

 • U woont in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam
 • U bent tussen de 18 en 30 jaar
 • U heeft een beperking/handicap waardoor u niet zelfstandig in staat bent het minimumloon te verdienen.
 • U heeft recht op een uitkering studiefinanciering (WSF of WTOS)
 • Uw vermogen is niet te hoog.
 • U ontvangt géén Wajong-uitkering van UWV.
 • U als niet-uitkeringsgerechtigde staat ingeschreven als werkloze werkzoekende bij het UWV

Aanvraagformulier

 • Download het aanvraagformulier, vul het in en zet uw handtekening.
 • U kunt het formulier met bewijsstukken opsturen naar:
  Stroomopwaarts MVS, Postbus 205, 3140 AE Maassluis.
 • U kunt de aanvraag afgeven bij Stroomopwaarts:

Kosten

De Individuele Studietoeslag bedraagt €762,- per jaar en wordt in één keer uitbetaald.

Waar kunt u terecht?

Voor vragen over deze regeling kunt u terecht bij Stroomopwaarts, telefoonnummer (010) 246 5555.

Hoe lang duurt het?

Uw aanvraag wordt binnen 8 weken verwerkt.

Uitgelicht