Bijzondere bijstand aanvragen

Wanneer u door bijzondere omstandigheden hoge kosten maakt en deze niet zelf kunt betalen omdat u een laag inkomen heeft, kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Stroomopwaarts regelt de bijzondere bijstand namens de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

Direct regelen

Hoe werkt het?

U heeft een laag inkomen en uw eigen vermogen is niet te hoog. U kunt bijzondere bijstand krijgen voor kosten die:

 • u nog niet gemaakt heeft;
 • noodzakelijk zijn en die zijn ontstaan door een bijzondere situatie. Dit kan bij iedereen anders zijn. Daarom bekijkt Stroomopwaarts  uw persoonlijke omstandigheden;
 • niet op een andere manier (bijvoorbeeld via verzekering) vergoed kunnen worden.

Bijzondere bijstand wordt alleen toegekend als het om een individuele, noodzakelijke, bijzondere situatie gaat. We kennen in het algemeen geen bijzondere bijstand toe voor:

 • het betalen van huur of levensonderhoud;
 •  het afbetalen van schulden;
 • zaken die de zorgverzekering of Wmo niet vergoedt;
 • het betalen van belastingen van bijvoorbeeld, het rijk, de gemeente of het Hoogheemraadschap Delfland;
 • het betalen van een eigen bijdrage.

Aanvragen

 • Download het aanvraagformulier, vul het in en zet uw handtekening.
 • Voeg de benodigde bewijsstukken (bijvoorbeeld loonstroken of uitkeringsspecificaties en prijsopgaves van de kosten) toe .
 • Download het aanvraagformulier, vul het in en zet uw handtekening.
 • U kunt het formulier met bewijsstukken opsturen naar:
  Stroomopwaarts MVS, Postbus 205, 3140 AE Maassluis.
 • U kunt de aanvraag afgeven bij Stroomopwaarts:
 • Voor hulp bij het invullen van het aanvraagformulier kunt u ook langs bij de formulierenbrigade.
 • Stroomopwaarts beslist binnen 8 weken of u bijzondere bijstand krijgt. De bijzondere bijstand kan bestaat uit een gift of renteloze lening. U krijgt de kosten niet altijd volledig vergoed.

ROGplus

Als u voorheen CER en Wtcg ontving, kunt u een ‘tegemoetkoming meerkosten’ aanvragen bij het ROGPlus in Maassluis. Dit krijgt u als u uw eigen risico volledig hebt gebruikt. Voor alle vragen en aanvragen op het gebied van chronische ziekten of een handicap én voor het aanvragen van die tegemoetkoming meerkosten kunt u bij het ROGplus terecht, via telefoonnummer (010) 870 1111.

Meenemen

 • Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier bijzondere bijstand voor cliënten of niet-cliënten.
 • Prijsopgave van de kosten.
 • Bewijsstukken van uw inkomen, zoals loonstroken of uitkeringsspecificaties.
 • Een geldig identiteitsbewijs.

Kosten

Aan het aanvragen van bijzondere bijstand zijn geen kosten verbonden.

Waar kunt u terecht?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer (010) 246 5555. U kunt ook een bericht sturen (let op: geen aanvragen) via www.stroomopwaarts.nl/contactformulier.

Hoe lang duurt het?

Stroomopwaarts beslist binnen 8 weken of u bijzondere bijstand ontvangt en hoe hoog de eenmalige uitkering is.

Uitgelicht